Uhellet av Friedrich Dürrenmatt

desember 22, 2011

«Uhellet» er en komedie utgitt i 1956. Det handler om Alfredo Traps, en selger som på grunn av et uhell med bilen velger å overnatte i en liten landsby. Hjemme venter kone og fire sønner, men han vil heller overnatte borte enn å ta toget hjem til dem denne natten. Det er fullt på vertshuset og han ender dermed opp med å få bo gratis hos en pensjonert dommer. Den pensjonerte dommeren har besøk av tre gode venner, alle pensjonister. De tre har tidligere yrkeskarrierer som statsadvokat, forsvarer og bøddel. Traps inviteres med på et spill husverten og vennene hans ofte pleier å spille. De gjennomfører en rettssak og Traps får tildelt rollen som anklaget. Traps, som anser seg selv for å være uskyldig og urettmessig anklaget for mord, opplever i løpet av kvelden og etter mye god mat og ikke minst god drikke at hans forestillinger om egen uskyld trekkes i tvil. Dette har uante konsekvenser for alle ved bordet. Det er en spennende og morsom fortelling som samtidig kritiserer de gamle samfunnsstøttene som på sine gamle dager tillater seg å dømme uten å ta hensyn til lovbøker og paragrafer. Det handler om menneskets moral, vår samvittighet, fordeling av skyld og ansvar. Er vi ikke alle skyldige? Har vi ikke alle et ansvar?

Det sosiale

Denne gangen var vi hjemme hos Hilde. Fordi notatene gjort etter denne sammenkomsten er blitt borte, har den sosiale biten dessverre gått i glemmeboka…

For leselyset: Hilde.